Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS421
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: a) Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
a) Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, những vụ phức tạp kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, hành vi hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cà Mau

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ với bộ phận Văn phòng Sở Công Thương hoặc Thanh tra Sở Công Thương số 30B, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2. Nộp hồ sơ: Người đại diện tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng đơn khiếu nại trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Cà Mau theo thời gian cụ thể như trên. Cán bộ có trách nhiệm thụ lý hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định
- Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
- Nếu khiếu nại trực tiếp thì bộ phận có thẩm quyền hướng dẫn người khiếu nại và ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và người khiếu nại phải ký tên hoặc điềm chỉ vào văn bản
Bước 3. Nhận kết quả: Theo thời gian quy định trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến Thanh tra Sở Công Thương Cà Mau để trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại
b) Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh hợp pháp của việc đại diện
c) Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại
d) Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai
e) Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết
f) Người khiếu nại có thể rút khiếu nại bất cứ ở thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại, việc rút phải thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điềm chỉ xác nhận

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cà Mau

Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định)
Quyết định hành chính bị khiếu nại (bản sao photo) hoặc hành vi hành chính
Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo
Các tài liệu có liên quan (nếu có), bản sao photo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cà Mau

Menu