Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-110550-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Khiếu nại lần đầu: 30 ngày hoặc 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý giải quyết.
- Khiếu nại lần 2: 45 ngày hoặc 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý giải quyết - Đơn tố cáo: 60 ngày hoặc 90 ngày (đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ - Vĩnh Long

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị các nội dung, yêu cầu cần giải quyết khiếu nại tố cáo bằng đơn
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra sở - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 111, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tiến hành phân loại và trả lời cho Tổ chức/cá nhân về việc đơn có được thụ lý hay không thụ lý.
Thời hạn xem xét là 10 ngày làm việc.
Bước 3: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả trong các hình thức sau: nhận trực tiếp tại VP sở hoặc Thanh tra sở, gửi qua đường bưu điện.
- Thời gian nhận kết quả:
+ Khiếu nại lần đầu: sau 30 ngày hoặc 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý giải quyết.
+ Khiếu nại lần 2: sau 45 ngày hoặc 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý giải quyết.
+ Đơn tố cáo: sau 60 ngày hoặc 90 ngày (đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý giải quyết.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ - Vĩnh Long

Đơn thư khiếu nại, tố cáo (Mẫu số 32, 46 theo quyết định 1131 của Thanh tra Chính phủ)
Giấy tờ, chứng cứ có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ - Vĩnh Long

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ - Vĩnh Long

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ - Vĩnh Long

Menu