Thủ tục hành chính: Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-146107-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa – Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định y khoa – Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Giám định y khoa
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản kết luận thương tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh (gọi chung là LĐTBXH) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Lao động - Thương binh xã hội nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho Lao động - Thương binh xã hội
Bước 3: Lao động - Thương binh xã hội mang giấy hẹn tới để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết của của Sở Y tế trả kết quả cho Lao động - Thương binh xã hội

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Giấy chứng nhận bị thương
Biên bản giám định thương tật cũ
Bệnh án điều trị vết thương tái phát do Trung tâm y tế hoặc Bệnh viện quận, huyện trở lên cấp
Đơn đề nghị giám định lại thương tật của đương sự
Giấy giới thiệu giám định lại thương tật của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giám định 30.000đ/1 lần/trường hợp.

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Thủ tục hành chính liên quan Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%) - Phú Thọ

Menu