Thủ tục hành chính: Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-195151-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện tâm thần tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ hợp lệ trong thời gian 30 ngày tiến hành khám giám định cho đối tượng (Đối tượng của các đơn vị đến khám càng nhiều, Hội đồng sẽ họp kết luận càng nhanh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định thương tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại cơ quan nơi mình công đang tác
Bước 2: Đối tượng, cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận thường trực của Hội đồng ( Trung tâm giám định y khoa - tầng 4 khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh )
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin giám định phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ cá nhân hợp pháp khác
- Cán bộ thường trực tiếp nhận hồ sơ kiểm tra:
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, trong thời gian 30 ngày Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ trong 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính
- Khi có khoảng 45 - 50 đối tượng đã khám gồm nhiều loại: Tai nạn lao động, về hưu trước tuổi, khám theo yêu cầu và hoàn chỉnh hồ sơ, thường trực báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám định Y khoa tỉnh xin mở phiên kết luận ( Có giấy mời của Trung tâm giám định y khoa cho từng đối tượng hoặc báo về cơ quan hoặc gia đình )
Bước 3: Trong phiên họp kết luận: Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một. Hội đồng nghe các bác sĩ đã chuẩn bị hồ sơ báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận nghe ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời đương sự ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định
Bước 4: Sau khi có kết luận của Hội đồng giám định y khoa, thường trực sẽ trả biên bản cho từng đối tượng trong thời gian không quá một tuần tại Trung tâm giám định y khoa tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Phải có CMND hoặc giấy tờ cá nhân hợp pháp khác

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái

Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại (Phụ lục 01)
Biên bản điều tra tai nạn lao động theo mẫu quy đinh hiện hành. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác nhận là tai nạn lao động thì có thêm bản sao Biên bản tai nạn giao thông
Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở Y tế (Nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo quy định của Bộ Y tế (Bản sao)
Giấy ra viện theo quy định của Bộ Y tế (Bản sao) trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật do tai nạn lao động
Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định trên để Hội đồng GĐYK đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Khám các chuyên khoa tuỳ theo yêu cầu bệnh tật nộp tiền khám Theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Lệ phí khám giám định y khoa (Không kể xét nghiệm, Xquang) 30.0000 đồng/bộ hồ sơ được qui định tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh Yên Bái

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Yên Bái

Menu

Page loaded in 3.79 seconds!