Thủ tục hành chính: Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS335
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Cục Thuế hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Đối với hồ sơ thông thường: trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải ra quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được giảm thuế.
- Đối với hồ sơ cơ quan Thuế phải kiểm tra thực tế: trong thời hạn là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải ra quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được giảm thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc Thông báo cho người nộp thuế không thuộc diện được giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin giảm thuế. Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận

Văn bản đề nghị giảm thuế mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn.
Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC; cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản.
Trường hợp thiệt hại về hàng hoá, dịch vụ: người nộp thuế cung cấp biên bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định và cơ quan giám định phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của chứng thư giám định theo quy định của pháp luật.
Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu thì cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định.
Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoạn (nếu có).
Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn.
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công - Ninh Thuận
2. Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú - Ninh Thuận
3. Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp - Ninh Thuận
4. Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết - Ninh Thuận
5. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Ninh Thuận
6. Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp: trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc - Ninh Thuận
7. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp - Ninh Thuận
8. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Ninh Thuận
9. Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Ninh Thuận
10. Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn - Ninh Thuận
11. Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo - Ninh Thuận
12. Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế - Ninh Thuận
  • không có
  • không có

Menu