Thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gia hạn) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gia hạn) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-061982-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gia hạn) - Đồng Tháp

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 7giờ 30 đến 11 giờ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc
Bước 2: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).
- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả
- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí(nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thu phí thuộc Văn phòng Sở Công Thương
- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận kết quả và trao kết quả cho người nhận
- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 7giờ 30 đến 11 giờ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gia hạn) - Đồng Tháp

Đơn đề nghị gia hạn (theo Mẫu) quy định
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp chứng minh sự tồn tài và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất dịch ra tíếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
Báo cáo hoạt động của VPĐD tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD
Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gia hạn) - Đồng Tháp

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gia hạn) - Đồng Tháp

Thủ tục hành chính liên quan Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gia hạn) - Đồng Tháp

Menu