Thủ tục hành chính: Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-136033-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Điện lực, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Gửi góp ý hồ sơ bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Không có

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Bình Phước

Văn bản đề nghị góp ý hoặc phiếu chuyển
Quyết đinh phê duyệt quy hoạch và bản vẽ qui hoạch
Hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh thiết kế cơ sở, các bản vẽ thiết kế cơ sở)
Văn bản PCCC (đối với nhà máy điện, Trạm biến áp từ 110 KV trở lên; Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.MW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.MW trở lên, Trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên)
Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia
Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế
Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế công trình điện
Ngoài việc yêu cầu thành phần hồ sơ trên, Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế, Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế công trình điện, Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế công trình điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có thể đối chiếu danh sách của các tổ chức, cá nhân đã đăng ký với Sở và thông báo với chủ đầu tư là các tổ chức, cá nhân này đủ tư cách pháp nhân để thực hiện việc thiết kế cơ sở. Riêng các hồ sơ thiết kế do Điện lực Bình Phước thiết kế hoặc ngành điện có thỏa thuận vào hồ sơ thiết kế, thì hồ sơ đó được xem như là đã thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia
Đối với hệ thống chiếu sáng:
- Văn bản đề nghị góp ý hoặc phiếu chuyển
- Quyết đinh phê duyệt quy hoạch và bản vẽ qui hoạch
- Hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh thiết kế cơ sở, các bản vẽ thiết kế cơ sở).
- Văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản lưới điện hiện hữu (khi hệ thống chiếu sáng đi chung trụ trung- hạ thế hiện hữu)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế công trình điện
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện của người thiết kế
* Ngoài việc yêu cầu thành phần hồ sơ trên, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế công trình điện, Bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện của người thiết kế, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có thể đối chiếu danh sách của các tổ chức, cá nhân đã đăng ký với Sở và thông báo với chủ đầu tư là các tổ chức, cá nhân này đủ tư cách pháp nhân để thực hiện việc thiết kế cơ sở. Riêng các hồ sơ thiết kế do Điện lực Bình Phước thiết kế hoặc ngành điện có thỏa thuận vào hồ sơ thiết kế mà lưới điện hiện hữu thuộc sở hữu của ngành điện, thì hồ sơ đó được xem như là đã thoả thuận với chủ sở hữu tài sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Bình Phước

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Không có

Thủ tục hành chính liên quan Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Bình Phước

Menu