Thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-258449-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đã đăng ký thất nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 630 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Vĩnh Phúc

Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Vĩnh Phúc

Menu

Page loaded in 2.63 seconds!