Thủ tục hành chính: Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-127264-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (thị xã, thành phố); phòng Công thương (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho công dân. Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân để bổ sung đúng quy định.
Bước 3: Công dân xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Giấy phép xây dựng (bản gốc)
Bộ hồ sơ thiết kế xây dựng công trình nhà (bản gốc)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (hoặc các giấy tờ hợp lệ nếu có)
Thiết kế hoàn công xây dựng nhà
Ảnh chụp 9x10 (mặt chính diện căn nhà)
Lệ phí xây dựng
Biển bản định vị mốc xây dựng nhà
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Thủ tục hành chính liên quan Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai

Menu

Page loaded in 2.73 seconds!