Thủ tục hành chính: Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-001702-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức Bảo hiểm xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức Bảo hiểm xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở doanh nghiệp, Tổ chức BHXH
Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động giải quyết chế độ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách người hưởng chế độ thai sản được duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động nộp các giắy tờ, chứng từ nghỉ thai sản cho người sử dụng lao động
Bước 2: Người sử dụng lao động giải quyết chế độ cho người lao động và lập danh sách người hưởng chế độ thai sản, tập hợp hồ sơ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội để quyết toán
Bước 3: Tổ chức Bảo hiểm xã hội xét duyệt và quyết toán với người sử dụng lao động
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi có đủ điều kiện theo quy định nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi nhận con nuôi

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội
Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết
Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con dưới 04 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật
Xác nhận của người sử dụng động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật
Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính liên quan Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Menu

Page loaded in 2.4 seconds!