Thủ tục hành chính: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS331
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lưu trong sổ bộ ĐKKD và thông báo cho các cơ quan có liên quan như: chi cục thuế, UBND phường, phòng Thống kê.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh - Hà Nội

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ ngừng, tạm ngừng kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, nhận Phiếu nhận hồ sơ
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch
Bước 3: Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, lưu vào sổ theo dõi đăng ký kinh doanh ( nếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ), thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh nếu hộ kinh doanh ngừng kinh doanh

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh - Hà Nội

Thông báo tạm ngừng, ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh( theo mẫu )
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh - Hà Nội

Menu