Nổ mìn làm ảnh hưởng nhà dân xử lý ra sao?


Câu hỏi: Mã số câu hỏi: DD177

Nhà tôi ngay cạnh xí nghiệp than 917 thuộc công ty than Hòn Gai đang nằm trong khu vực sụt nún của mìn mà xí nghiệp 917 bắn. Nay công ty chỉ bồi thường nhà và vật kiến trúc chứ Ko bồi thường đất. Trong khi đó nhà tôi có Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất và đóng thuế đầy đủ. Giờ công ty chỉ lấy nhà Ko lấy đất thì tôi Ko biết phải làm gì. Nên tôi xin đặt câu hỏi để được trả lời

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp

2. Nôi dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 21, Nghị định 39/2009/NĐ-CP Điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

“2. Có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an mình trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định liên quan.”

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định 39/2009/NĐ-CP

17. "Khoảng cách an toàn" là khoảng cách cần thiết nhỏ nhất, theo mọi hướng tính từ vị trí nổ mìn hoặc từ nhà xưởng, kho, phương tiện chứa vật liệu nổ công nghiệp đến các đối tượng cần bảo vệ (người, nhà ở, công trình hoặc kho, đường giao thông công cộng, phương tiện chứa vật liệu nổ công nghiệp khác...), sao cho các đối tượng đó không bị ảnh hưởng quá mức cho phép về chấn động, sóng không khí, đá văng theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khi nổ mìn hoặc khi có sự cố cháy, nổ phương tiện, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó, xí nghiệp than 917 khi nổ mìn khai thác than phải đảm bảo khoảng các an toàn đối với công trình, ….theo quy định. Tuy nhiên, như độc giả trình bày thì  nhà anh nằm trong khu vực sụt lún do nổ mìn. Có thể thấy nhà anh nằm trong khu vực nguy hiểm. Do vậy, trước hết bạn cần làm đơn gửi UBND cấp xã, phường, hoặc huyện, thành phố thuộc tỉnh  nơi có đất đồng thời gửi Công ty than Hòn Gai để được yêu cầu giải quyết và yêu cầu đền bù, di dời đến nơi an toàn.

Gửi câu hỏi của bạnMenu

Page loaded in 0.06 seconds!