Thủ tục hành chính: Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-128294-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng hành chính nằm trong Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân đại diện cho Tổ chức xin phê duyệt đồ án quy hoạch phải xuất trình giấy giới thiệu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận Kết quả của hồ sơ theo 02 cách:
Cách 1: Công chức trả kết quả trực tiếp cho người đại diện nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính VP.Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cách 2: Phòng Hành chính sẽ gửi hồ sơ bằng đường Bưu điện đến đơn vị được nhận

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Tờ trình của Cục Thuế
Dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Thủ tục hành chính liên quan Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Menu

Page loaded in 2.08 seconds!