Thủ tục hành chính: Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-130389-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Đơn xin sao lục bản chính Giấy phép xây dựng (theo mẫu 6)
Đơn xin cấp lại Giấy phép xây dựng của Chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận lý do xin cấp
Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi mất Giấy phép xây dựng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin sao lục bản chính Giấy phép xây dựng (theo mẫu 6)
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Thủ tục hành chính liên quan Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Menu

Page loaded in 1.91 seconds!