Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS233
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh.
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình (đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh).
- Hồ sơ chuyển qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính được sửa đổi, bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Hòa Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)
Bước 2: Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
Bước 3: Nhận kết quả: Doanh nghiệp nhận được kết quả phản hồi về việc sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Hòa Bình

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Hòa Bình

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Hòa Bình

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Hiện nay chưa thu loại lệ phí này vì chưa có mức thu cụ thể. Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành các thủ tục để trình Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định về mức lệ phí này.

Menu

Page loaded in 2.19 seconds!