Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-141431-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền Thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền Thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các ngành có liên quan)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết qủa thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vµo sổ theo dõi và viết phiếu nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đơn vị, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả thẩm định tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở
Ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư về việc thẩm định thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông
Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí của cấp có thẩm quyền)
Hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực hành nghề của cá nhân, tổ chức tư vấn chủ trì thiết kế cơ sở (Đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề)
Biên bản khảo sát công trình và biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát công trình
File hồ sơ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 7 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Biểu mức thu lệ phí thẩm định đầu tư 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn

Menu

Page loaded in 1.86 seconds!