Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-057402-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đường Đồng khởi - phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Bước 3: Nhận hồ sơ, quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

- Sáng: từ 07h30’đến 11h30’

- Chiều: từ 13h30’đến 16h30’

(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính
Thuyết minh dự án 02 bản chính
Thuyết minh tổng mức đầu tư 01 bản chính
-Bản vẽ thiết kế 02 bản
Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền 01 bản sao
Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật - Đồng Nai

Menu

Page loaded in 2 seconds!