Thủ tục hành chính: Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Số hồ sơ: T-LAC-080621-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghẹ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Dự án nhóm B: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Dự án nhóm C: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 790559.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Sáng từ 8 h đến 10h30.
- Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 790559.
- Thời gian trao trả kết quả:
- Sáng từ 8 h đến 10h30.
- Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ)
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao kết quả thẩm định cho người đến nhận kết quả thẩm định.Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Tờ trình thẩm định dự án (theo mẫu tại Phụ lục 1) (bản gốc)
Văn bản đồng ý chủ trương đầu tư của cơ quan chủ quản (nếu có)
Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở (bản gốc)
Các văn bản có liên quan khác
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định dự án … (theo mẫu tại Phụ lục 1) (bản gốc)
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định dự án đầu tư Mức phí, lệ phí (có phụ lục đính kèm biểu mẫu) 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định các dự án đầu tư - Lai Châu

Menu

Page loaded in 1.97 seconds!