Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-036864-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xây dựng công trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão; Chi cục Thủy lợi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Dự án nhóm B không qúa 15 ngày, dự án nhóm C không qúa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức làm Thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thủy lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch hành chính Một cửa.
- Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người làm hồ sơ bổ sung).
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở
Hồ sơ tư cách pháp nhân của tổ chức, các nhân thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, lập dự toán; văn bản cho phép hoặt phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, lập thiết kế và dự toán của cấp có thẩm quyền
Hồ sơ: Đề cương khảo sát xây dựng được duyệt; Kết quả khảo sát xây dựng; Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; Thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán công trình; Các tài liệu liên quan khác
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Lệ phí thẩm định (%)Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) ≤0,5 1 5 15 Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở + tổng mức đầu tư 0,025 0,023 0,019 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Văn bản căn cứ pháp lý
1.
Văn bản công bố thủ tục
1.

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định

Menu

Page loaded in 1.72 seconds!