Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-063278-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Điện lực, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện - Bắc Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức: Có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở Công thương Bắc Ninh
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt -> chuyển đến phòng QLĐ thực hiện, trình lãnh đạo Sở ký -> chuyển bộ phận một cửa trả kết quả cho khách hàng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện - Bắc Ninh

Tờ trình thẩm định
Hồ sơ thiết kế bao gồm thuyết minh và bản vẽ thiết kế cơ sở
Các văn bản pháp lý liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện - Bắc Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện - Bắc Ninh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định công trình xây dựng 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện - Bắc Ninh

Menu