Thủ tục hành chính: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh - Ninh Bình

Số hồ sơ: TT-NBI-156736-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý các khu công nghiệp
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh - Ninh Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: số 201, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) Thời gian làm việc trong giờ hành chính theo quy định của Nhà nước.
Bước 2: - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại
Bước 3: - Ban Quản lý các khu công nghiệp xử lí hồ sơ:
+ Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.
+ Cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi đến Ban Quản lý các khu công nghiệp.
+ Ban Quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 4: Trả kết quả cho người có yêu cầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh - Ninh Bình

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (có công chứng).
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường (đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định).
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, gồm:
+ Thông báo lập chi nhánh ( theo mẫu)
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Bản sao Điều lệ công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh);
+ Quyết định (bằng văn bản) và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
Số bộ hồ sơ: 4 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh - Ninh Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh - Ninh Bình

Menu