Thủ tục hành chính: Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-138144-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Tài chính công, Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra: nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 7h00 đến 11h.
Chiều: từ 13h30 đến 17h.
Bước 3: Nhận kết quả: Tại Phòng Đầu tư , Sở Tài chính Đắk Nông, địa chỉ Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông . Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 7h00 đến 11h00.
Chiều: từ 13h30 đến 17h.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính - Đắk Nông

Menu

Page loaded in 2.49 seconds!