Thủ tục hành chính: Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-021270-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ lợi Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Dự án nhóm C: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Dự án nhóm B: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm tra. Quyết định phê duyệt (đối với công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Thuỷ lợi Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7giờ đến 11giờ30, chiều từ 13giờ đến 16giờ30 từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn tại Chi cục Thuỷ lợi Lâm Đồng.
Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu phí, lệ phí, thu tiền, trao Văn bản thẩm tra + hồ sơ cho người đến nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận.
Thời gian nhận kết quả: Sáng từ 7giờ đến 11h30, chiều từ 13h đến 16h30 hàng ngày (trừ ngày nghỉ theo quy định).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định thiết kế BVTC - dự toán
Bản sao về chủ trương đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định giao kế hoạch vốn
Chứng nhận đăng ký kinh doanh của các tổ chức tư vấn thiết kế, khảo sát và các chứng chỉ hành nghề của chủ trì thiết kế, khảo sát
Các thuyết minh, bản vẽ thiết kế và phụ lục tính toán; Biên bản nghiệm thu thiết kế BVTC - DT của chủ đầu tư
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế thi công kèm theo biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát của chủ đầu tư
Các văn bản chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các yêu cầu khác có liên quan đến công trình theo quy định của nhà nước (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 7 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định, thẩm tra thiết kế BVTC-DT Áp dụng theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình thuỷ lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - Lâm Đồng

Menu

Page loaded in 1.84 seconds!