Thủ tục hành chính: Thành lập Đoàn luật sư - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập Đoàn luật sư - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-076480-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Bộ Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thành lập Đoàn luật sư - Gia Lai

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Những người sáng lập Đoàn luật sư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
Bước 3: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
Bước 4: UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn luật sư;
Bước 5: Bộ Tư pháp có văn bản về việc thành lập Đoàn luật sư;
Bước 6: UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho người làm đơn.
Bước 7: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;
- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thành lập Đoàn luật sư - Gia Lai

Giấy đề nghị thành lập Đoàn luật sư;
Danh sách thành viên Đoàn luật sư kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.
Đề án tổ chức Đại hội thành lập Đoàn luật sư;
Dự thảo Báo cáo về phương hướng hoạt động của Đoàn luật sư;
Dự thảo Điều lệ Đoàn luật sư;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thành lập Đoàn luật sư - Gia Lai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thành lập Đoàn luật sư - Gia Lai

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thành lập Đoàn luật sư - Gia Lai

Menu

Page loaded in 2.35 seconds!