Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-122958-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Quảng cáo, Trang thiết bị y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Cấp ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị, tổ chức có nhu cầu đăng ký chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - phòng Nghiệp vụ Dược
Bước 3: Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì trình Lãnh đạo Sở ký Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế
Bước 4: Hoàn trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế - Hậu Giang

Giấy đăng ký quảng cáo
Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
Đối với trang thiết bị y tế phải có tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) bao gồm các tài liệu về kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế của nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam ủy quyền thử nghiệm chấp nhận
Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo)
Toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế - Hậu Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị
Tải về
1. Nghị định 24/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Quảng cáo

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế - Hậu Giang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép quảng cáo trang thiết bị, dụng cụ y tế 1.000.000 VNĐ 1. Thông tư 59/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế - Hậu Giang

Menu

Page loaded in 2.01 seconds!