Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-148951-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo V/v đầu tư xây dựng cột, trạm thu phát sóng thông tin di động tại tỉnh Quảng Ninh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức: + Lập Công văn đề nghị Sở thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế kỹ thuật các trạm thu phát sóng thông tin di động, hoàn thiện hồ sơ. Hoặc đến Sở Thông tin và Truyền thông đề được cung cấp hồ sơ, hướng dẫn lập hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của sở Thông tin và Truyền thông.
+ Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.
Sở Thông tin và Truyền thông: + Cung cấp hồ sơ, hướng dẫn tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ.
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
+ Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh

- Công văn đề nghị gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Thiết kế kỹ thuật cơ sở xây dựng trạm BTS. (thông tin các trạm BTS kèm theo: Mã trạm, địa chỉ lắp đặt, loại cột (loại 1 hoặc loại 2), độ cao, toạ độ, tên thiết bị, tần số, công suất thu - phát).
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công: thuyết minh bản vẽ mô phỏng nhà trạm, cột, hệ thống chống sét thiết bị, chống sét cột, hệ thống điện...(Bản sao y).
- Hợp đồng kinh tế thuê mặt bằng lắp đặt cột anten và nhân công bảo vệ thiết bị viễn thông.(Bản sao y).
- Hồ sơ năng lực của đơn vị Tư vấn Thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.(Bản sao công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
Tải về
1. Thông tư 08/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều Nghị định 128/2007/NĐ-CP về dịch vụ chuyển phát do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Thủ tục thẩm định hồ sơ trạm thu, phát sóng thông tin di động - Quảng Ninh

Menu