- Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 86 thủ tục hành chính.

Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính
Khai phí xăng dầu - Bộ Tài chính
Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) - Bộ Tài chính
Khai phí xăng dầu - Sơn La
Khai phí xăng dầu - Hòa Bình
Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Bộ Tài chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Bộ Tài chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Bộ Tài chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Bộ Tài chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác - Bộ Tài chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác - Bộ Tài chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác - Bộ Tài chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác - Bộ Tài chính
Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) - Bộ Tài chính
Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao - Bộ Tài chính
Khai lệ phí trước bạ nhà, đất - Bộ Tài chính
Thẩm tra mức phí, lệ phí - Hải Phòng
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đối với Ban quản lý dự án Nhóm 1 - Hải Phòng
Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam - Bộ Tài chính
Khai lệ phí trước bạ nhà đất - Bộ Tài chính

Menu

Page loaded in 2.85 seconds!