- Trang 9

Đang xem kết quả 161 đến 173 trong tổng số 173 thủ tục hành chính.

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Sơn La
Cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Sơn La
Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại Địa phương - Sơn La
Thủ tục giải quyết đơn thư tố cáo - Sơn La
Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại lần hai - Sơn La
Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu - Sơn La
Cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương- Sơn La
Thẩm định hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép đã được cấp (Tôn chỉ, mục đích, tăng trang, đổi khổ, kỳ hạn xuất bản, thay đổi măngsec... đối với báo in; tăng kênh, thời gian, thời lượng phát sóng, nơi phát sóng... đối với phát thanh, truyền hình) - Hà Nội
Cấp phép đặt tủ thông tin của cơ quan nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Thẩm định Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế cơ sở và Tổng dự toán dự án về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin - Quảng Trị
Thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin - Quảng Trị
Thẩm định các dự án đầu tư về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin - Quảng Trị
Thẩm định các chương trình phần mềm - Quảng Trị

Menu

Page loaded in 2.21 seconds!