- Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 110 thủ tục hành chính.

Xác nhận hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất - Quảng Nam
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh
Xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch - Lào Cai
Xác nhận hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Xác nhận đơn xin xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận đơn xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (đất ở ổn định) - Lào Cai
Xác nhận vào hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai
Xác nhận chuyển mục đích sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai
Xác nhận hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất - Lào Cai
Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản - Tây Ninh
Xác nhận tình trạng nhà, đất - Lào Cai
Xác nhận đơn xin xác nhận nguồn gốc đất - Cao Bằng
Xác nhận đơn xin giao đất làm nhà ở - Cao Bằng

Menu

Page loaded in 2.27 seconds!