- Trang 11

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong tổng số 1.561 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản - Hậu Giang
Cấp giấy công nhận cơ sở sản xuất, Kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra hàng hoá thuỷ sản tươi, sống - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn thủy sản - Gia Lai
Đổi giấy phép khai thác thủy sản (áp dụng cho trường hợp thay đổi về tàu, ngư cụ) - Đồng Tháp
Xóa đăng ký tàu cá khai thác thủy sản - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (áp dụng cho trường hợp mất, rách nát trong quá trình sử dụng) - Đồng Tháp
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp thay đổi tên tàu - Đồng Tháp
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp bị mất, rách, hư hỏng - Đồng Tháp
Cấp giấy phép khai thác thủy sản áp dụng cho tàu có công suất từ 20 Cv trở lên - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh giống thủy sản - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển quyền sở hữu - Đồng Tháp
Chứng nhận thủy sản khai thác - Đồng Tháp
Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu - Đồng Tháp
Đăng ký thuyền viên tàu cá (Lần đầu) (đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất chính từ 20CV trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên) - Đà Nẵng

Menu