- Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 1.561 thủ tục hành chính.

Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm (khi thay đổi chủ cơ sở nuôi hoặc thay đổi diện tích ao nuôi hoặc sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi) - Vĩnh Long
Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm - Vĩnh Long
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản an toàn - Thái Nguyên
Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) - Khánh Hòa
Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Quảng Trị
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê mua tàu - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán - Quảng Trị
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá - Quảng Trị
Thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản - Quảng Ninh

Menu