thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Nông nghiệp - Trang 2

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 1.050 thủ tục hành chính.

Thay đổi tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ
Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ - Hà Nam
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng - Đồng Tháp
Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng - Đồng Tháp
Cấp giấy công nhận cây đầu dòng - Đồng Tháp
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đồng Tháp
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã mất - Bình Phước
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Phước
Đăng ký, xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Hoà Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm - Trà Vinh
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè - Lâm Đồng

Menu

Page loaded in 1.96 seconds!