- Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 1.767 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống - Vĩnh Long
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn - Bạc Liêu
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn - Bạc Liêu
Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng) - Thái Nguyên
Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh) - Thái Nguyên
Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thái Nguyên
Cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thái Nguyên
Cấp lại Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thái Nguyên
Cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật (dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) - Hòa Bình
Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng - Hoà Bình
Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật (do tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy) - Hòa Bình
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội

Menu

Page loaded in 1.98 seconds!