- Trang 15

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Khai trình sử dụng lao động, tăng giảm lao động trong doanh nghiệp - Đắk Lắk
Thủ tục cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp - Đắk Lắk
Cấp mã số sổ lao động - Đắk Lắk
Thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Đắk Lắk
Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ - Sở Lao động – Đắk Nông
Thông báo về người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không phải nơi mà người nước ngoài làm việc thường xuyên) - Đắk Nông
Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương - Đắk Nông
Thủ tục Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước - Đắk Nông
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Đắk Nông
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại - Đắk Nông
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Đắk Nông
Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước - Đắk Nông
Đăng ký thang lương, bảng lương - Đắk Nông
Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Đắk Nông
Đăng ký thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng - Điện Biên
Đăng ký làm thêm giờ từ trên 200 đến 300 giờ trong năm - Điện Biên
Xin phép được làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm - Điện Biên
Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương của Doanh nghiệp ngoài nhà nước - Điện Biên
Thông báo nội quy lao động - Điện Biên
Phê duyệt nội quy lao động - Điện Biên

Menu

Page loaded in 2.63 seconds!