- Trang 2

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động - Hà Nội
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài (người nước ngoài được cấp phép lần đầu) - Hà Nội
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức đại diện cho Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam - Hà Nội
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng Kinh tế, Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Khoa học kỹ thuật, Văn hóa, Thể thao, Giáo dục, Y tế, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - Hà Nội
Gia hạn Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp theo hình thức hợp đồng lao động - Hà Nội
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Thanh Hóa
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế - An Giang
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - An Giang
Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên
Gia hạn giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh - Bến Tre
Cấp lại giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Bến Tre
Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu
Cấp sổ lao động cho người lao động - Quảng Trị
Thủ tục Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Quảng Trị
Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Trị
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động - Quảng Trị
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo - Quảng Trị
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc để thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - Quảng Trị
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Quảng Trị

Menu

Page loaded in 2.57 seconds!