- Trang 7

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Phú Thọ
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Phú Thọ (đối với trường hợp gia hạn giấy phép) - Phú Thọ
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp lại) - Phú Thọ
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Phú Thọ (Đã được cấp giấy phép lao động- giấy phép lao động đang còn hiệu lực, có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác) - Phú Thọ
Thẩm định và duyệt đơn giá tiền lương - Phú Thọ
Xếp hạng doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước) - Phú Thọ
Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/ năm - Phú Thọ
Đăng ký thang bảng lương - Phú Thọ
Đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp - Phú Thọ
Duyệt đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp - Phú Thọ
Cấp sổ lao động - Hà Nội
Cấp sổ lao động - Hà Nội
Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể - Hà Nội
Đăng ký nội quy lao động - Hà Nam
Đăng ký nội quy lao động - Hà Nam
Đăng ký Nội quy lao động - Hà Nam
Quyết định về việc cho phép doanh nghiệp làm thêm từ 200 đến 300 giờ - Hà Nam
Thỏa thuận nâng lương cho người lao động trong các doanh nghiệp - Hà Giang
Sắp xếp lao động dôi dư - Hà Giang
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Hà Giang

Menu

Page loaded in 2.48 seconds!