- Trang 7

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 556 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Khánh Hòa
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện- Khánh Hòa
Thẩm tra đề án khuyến công địa phương - Bình Thuận
Thẩm định đề án khuyến công địa phương - Bình Thuận
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Long An
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ - Bình Phước
Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (có vị trí tiếp giáp với hành lang các trục giao thông Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy định hành lang lộ giới) - Bình Phước
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Phú Yên
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Long An
Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá - Bộ Công thương
Cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá - Bộ Công thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Tây Ninh

Menu