- Trang 10

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong tổng số 415 thủ tục hành chính.

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Cần Thơ
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Trà Vinh
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 3-5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Cần Thơ
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Công nhận hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và cơ sở lưu trú du lịch khác - Nghệ An
Công nhận hạng khách sạn, làng du lịch từ 1 đến 2 sao - Nghệ An
Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 03 - 05 sao (Thẩm định lại) - Trà Vinh
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Trà Vinh
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn - Lạng Sơn
Thẩm định lại xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao và 2 sao - Lạng Sơn
Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch từ hạng 3 sao trở lên - Cà Mau
Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 và 2 sao - Cà Mau
Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, bãi cắm trại du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê - Cà Mau
Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao đến 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Cà Mau
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - An Giang
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế - An Giang
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 1 đến 2 sao. - An Giang
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao cho khách sạn - An Giang

Menu