- Trang 12

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 415 thủ tục hành chính.

Thẩm đinh lại/Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và cơ sở lưu trú du lịch khác - Lào Cai
Nâng hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Lào Cai
Thẩm đinh lại /Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và cơ sở lưu trú du lịch khác - Lào Cai
Thẩm đinh/Xếp hạng lần đầu cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Lào Cai
Nâng hạng/hạ hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách thuê, cơ sở du lịch khác - Lào Cai
Công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (loại hình Homestay) - Lào Cai
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Long An
Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Long An
Thẩm định, thẩm định lại cơ sở lưu trú và cấp biển hạng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc địa bàn quản lý - Lào Cai
Nâng hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn 1 lên 2 sao - Lào Cai
Thẩm đinh lại/Xếp hạng lại đối với khách sạn hạng 1 sao, 2 sao - Lào Cai
Thẩm đinh/Xếp hạng lần đầu đối với khách sạn hạng 1 sao, 2 sao - Lào Cai
Nâng hạng/hạ hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn 1 -2 sao - Lào Cai
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Đồng Nai
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 01 sao, 02 sao cho khách sạn, làng du lịch - Đồng Nai
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 01 sao, 02 sao cho khách sạn, làng du lịch - Đồng Nai
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Đồng Nai
Thẩm định lại cơ sở lưu trú (Khách sạn, làng du lịch) đạt hạng 3 - 5 sao - Thanh Hoá
Thẩm định lại cơ sở lưu trú (Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch) đạt hạng tiêu chuẩn cao cấp - Thanh Hoá
Thẩm định hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch (Nhà nghỉ du lịch, Bãi cắm trại du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê) - Thanh Hoá

Menu