- Trang 13

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 443 thủ tục hành chính.

Thẩm tra giá mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước - Cao Bằng
Lập hồ sơ kê khai giá hàng hóa, dịch vụ - Cao Bằng
Duyệt giá - Lào Cai
Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ - Long An
Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ - Long An
Xác định giá cho thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất - Tuyên Quang
Xác định giá cho thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất - Tuyên Quang
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Tuyên Quang
Kê khai giá hàng hoá, dịch vụ - Hải Dương
Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Tuyên Quang
Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Tuyên Quang
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp - Thanh Hoá
Kê khai giá cước vận tải hành khách bằng đường bộ - Tuyên Quang
Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô - Tuyên Quang
Kê khai giá cước vận tải hành khách bằng đường bộ - Tuyên Quang
Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô - Tuyên Quang
Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tuyên Quang
Thẩm định giá nước sạch - Tuyên Quang
Thẩm định giá nước sạch - Tuyên Quang
Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tuyên Quang

Menu

Page loaded in 2.79 seconds!