- Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 443 thủ tục hành chính.

Thẩm định giá vật liệu lẻ trong xây dựng cơ bản - Hậu Giang
Thẩm định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn - Hậu Giang
Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản - Hậu Giang
Thẩm định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt - Hậu Giang
Kê khai giá, niêm yết giá - Hậu Giang
Kê khai giá cước vận tải bằng ôtô - Hậu Giang
Xác định đơn giá cho thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất - Gia Lai
Văn bản yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Gia Lai
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải ô tô - Gia Lai
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải ô tô - Gia Lai
Thẩm định phương án trợ giá, trợ cước - Gia Lai
Thẩm định phương án giá - Gia Lai
Thẩm định giá nước sạch - Gia Lai
Xác định đơn giá thuê đất cho từng dự án và khu công nghiệp - Gia Lai
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Đồng Tháp
Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước - Đồng Tháp
Hồ sơ kê khai giá cước vận tải ô tô - Đồng Tháp
Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quy định giá (trong đó có phương án giá nước sạch) - Đà Nẵng
Thẩm định giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước - Đà Nẵng
Kê khai giá - Đà Nẵng

Menu

Page loaded in 2.27 seconds!