- Trang 15

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 3.496 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (cho một, nhiều hoặc tất cả các công trình thuộc dự án) - Thanh Hóa
Cấp lại giấy phép xây dựng - Bến Tre
Gia hạn giấy phép xây dựng - Bến Tre
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Bến Tre
Cấp giấy phép xây dựng - Bến Tre
Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng - Thái Nguyên
Tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng nhóm B, C xây dựng trên địa bàn tỉnh - Thái Nguyên
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Bộ Xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Hà Tĩnh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Hà Tĩnh
Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình - Hà Tĩnh
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng - Hà Tĩnh
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Bộ Xây dựng
Thông báo thông tin về công trình của chủ đầu tư đến Bộ Xây dựng, Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng - Bộ Xây dựng
Cấp phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Tây Ninh
Cấp lại giấy phép xây dựng - Tây Ninh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với công trình thuộc dự án..) - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Bạc Liêu

Menu

Page loaded in 1.83 seconds!