- Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 3.496 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Tây Ninh
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Tây Ninh
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Tây Ninh
Cấp giấy phép xây dựng tạm cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng tạm cho công trình - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng cho sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Thừa Thiên Huế
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ trở lên - Lào Cai
Gia hạn giấy phép xây dựng - Lào Cai
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Lào Cai
Cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình có Thiết kế cơ sở đã được thẩm định) - Lào Cai
Cấp Chứng chỉ quy hoạch tại khu công nghiệp - Lào Cai
Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở (Điều 4 Thông tư 09) - Khánh Hòa
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Tĩnh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Tĩnh

Menu

Page loaded in 1.68 seconds!