Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 342.120 văn bản.

Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020 Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 31/03/2020
Quyết định 16/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 17/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 18/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 19/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 21/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 22/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 10/02/2020
Ngày hiệu lực: 27/03/2020
Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 07/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Công văn 396/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 07/02/2020
Ngày hiệu lực: 07/02/2020
Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV)" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 07/02/2020
Ngày hiệu lực: 07/02/2020
Quyết định 344/QĐ-BYT năm 2020 hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 07/02/2020
Ngày hiệu lực: 07/02/2020
Quyết định 155/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 07/02/2020
Ngày hiệu lực: 07/02/2020
Quyết định 343/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 07/02/2020
Ngày hiệu lực: 07/02/2020
Quyết định 214/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/02/2020
Ngày hiệu lực: 07/02/2020

Menu