Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 270.024 văn bản.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán Ban hành: 30/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Quyết định 2493/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 22/12/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2016
Quyết định 1749/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 21/12/2016
Quyết định 7358/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 7346/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 14/12/2016
Ngày hiệu lực: 14/12/2016
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 14/12/2016
Quyết định 53/2016/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 14/12/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2017
Quyết định 2433/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2428/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trự quốc gia cho tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 7292/QĐ-BYT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2419/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 13/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành: 13/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 13/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Ban hành: 13/12/2016
Công văn 6078/BGDĐT-GDTX năm 2016 về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2427/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ điện Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2431/QĐ-TTg năm 2016 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016

Menu

Page loaded in 1.14 seconds!