Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 337.870 văn bản.

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 30/09/2019
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/10/2019
Công văn 73110/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 73222/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 73223/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Thông báo 333/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Đề án về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 4152/SGDĐT-KHTC năm 2019 về giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 8399/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 28/09/2019
Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 28/09/2019
Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Công văn 3717/TCT-KK năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 2269/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 2270/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019

Menu