Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 270.024 văn bản.

Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 7115/QĐ-BYT năm 2016 về Quy trình thanh tra trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 01/12/2016
Công văn 2955/BCA-X11 năm 2016 khen thưởng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự sau khi xảy ra hiện tượng hải sản chết tại địa phương ven biển miền Trung do Bộ Công an ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2678/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II (2016-2020) Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 4784/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2016 về giao tài sản nhà nước cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do tỉnh Bình Định ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2145/QĐ-BTTTT năm 2016 về giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2444/QĐ-TĐC năm 2016 về Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam “Cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm thời” do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Kế hoạch 2069/KH-UBND năm 2016 phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017
Công văn 11276/TCHQ-TXNK về phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những ngày cuối năm 2016 (từ nay đến hết ngày 31/12/2016) do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 3433/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường kinh tế kết hợp Quốc phòng phía Tây Bắc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 3, đoạn từ Km0+00 đến Km0+609,5 và Km15+300 đến Km26+502,12) Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 46/2016/QĐ-UBND năm 2016 phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2017
Thông báo 381/TB-NHNN năm 2016 tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về quy định "Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016

Menu

Page loaded in 4.11 seconds!