Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 270.024 văn bản.

Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân; xử lý đơn thư thuộc trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân; xử lý đơn tại cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2260/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân; xử lý đơn tại cấp xã của tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2262/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại; tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 1907/QĐ-UBND năm 2016 về phân loại thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 73366/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Kế hoạch 2408/KH-UBND năm 2016 phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4388/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4395/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nội dung Dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4637/QĐ-UBND năm 2016 loại bỏ chợ xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa khỏi Quy hoạch điều chỉnh hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Quyết định 7051/QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn xây dựng thí điểm chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11262/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Damper (bộ điều chỉnh gió của tủ lạnh)” do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11267/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trước mã số mặt hàng bản kẽm CTP cảm nhiệt cho ngành công nghiệp in do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020” Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hải Yên tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Lần 2) Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5507/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5508/TCT-CS năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5510/TCT-CS năm 2016 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016

Menu

Page loaded in 3.5 seconds!