Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 270.024 văn bản.

Công văn 10738/VPCP-KTTH năm 2016 về nộp khoản thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 10740/VPCP-KTTH năm 2016 thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 10741/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Unilever Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 2226/TTg-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 2229/TTg-KTN năm 2016 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải để xây dựng khu nhà ở cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 2230/TTg-KTN năm 2016 bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Thông báo 402/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc học về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển khu vực Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2016
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Quyết định 4293/QĐ-TCHQ năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Quyết định 7279/QĐ-BYT năm 2016 về Danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017-2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Gia Lai Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công điện 42/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban hành Ban hành: 11/12/2016
Ngày hiệu lực: 11/12/2016
Công văn 10713/VPCP-V.III năm 2016 về phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 10/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 10/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 09/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Công báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Quyết định 4825/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4840/QĐ-BCT năm 2016 điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016

Menu

Page loaded in 3.54 seconds!