Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 337.947 văn bản.

Nghị định 92/2019/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực: 06/01/2020
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 20/11/2019
Bộ luật Lao động 2019 Ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực: 05/01/2020
Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực: 19/11/2019
Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 18/11/2019
Ngày hiệu lực: 03/01/2020
Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 18/11/2019
Ngày hiệu lực: 03/01/2020
Quyết định 3460/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 18/11/2019
Ngày hiệu lực: 18/11/2019
Quyết định 3461/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy nông nghiệp do Bộ tưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 18/11/2019
Ngày hiệu lực: 18/11/2019
Quyết định 3443/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Quyết định 3444/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Thông tư 28/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT về hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 887/QĐ-UBDT năm 2019 về áp dụng Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 14/11/2019
Thông tư 26/2019/TT-BCT quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Menu