Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 270.024 văn bản.

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Chỉ thị 10400/CT-BNN-QLCL năm 2016 về tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2404/QĐ-TTg năm 2016 về phân bổ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2405/QĐ-TTg phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4278/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 Liên hiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu thị xã Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4825/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4840/QĐ-BCT năm 2016 điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Công văn 10683/VPCP-QHQT năm 2016 về cuộc họp cấp cao lần thứ 2 về Quan hệ đối tác toàn cầu do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Công văn 10693/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2410/QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Thông báo 396/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Công văn 8802/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4846/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017 Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4282/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy chế sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 09/12/2016
Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/01/2017
Quyết định 2544/QĐ-BTP năm 2016 về xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Thông tư 31/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Thông tư 30/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/05/2017

Menu

Page loaded in 3.81 seconds!