Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 270.024 văn bản.

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 18/12/2016
Quyết định 2544/QĐ-BTP năm 2016 về xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 08/12/2016
Công văn 10652/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài chính để cổ phần hóa Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB năm 2016 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Quyết định 4266/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy định nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp Viện, cấp Trường của Tổng cục Hải quan Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11561/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 08/12/2016
Thông tư 31/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Thông tư 30/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/05/2017
Quyết định 7248/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Thông tư 318/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Công văn 11552/TCHQ-GSQL năm 2016 về tăng cường quản lý xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11566/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc thuế xuất khẩu loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11520/TCHQ-QLRR năm 2016 về phân luồng của tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Quyết định 71/2016/QĐ-UBND về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2016 đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 6997/UBND-ĐT năm 2016 về giao nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án đối với dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Thông tư 26/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/05/2017
Thông tư 29/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2017

Menu

Page loaded in 3.89 seconds!