Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 270.024 văn bản.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 08/12/2016
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 08/12/2016
Công văn 10652/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài chính để cổ phần hóa Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB năm 2016 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Quyết định 4266/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy định nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp Viện, cấp Trường của Tổng cục Hải quan Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11561/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Thông tư 31/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Thông tư 30/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/05/2017
Quyết định 7248/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Thông tư 318/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 62/2016/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Quyết định 72/2016/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 26/12/2016
Quyết định 4800/QĐ-BCT năm 2016 Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 18/12/2016
Kế hoạch 2115/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 10611/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý nợ của Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 10612/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 10613/VPCP-ĐMDN năm 2016 sửa đổi Phụ lục kèm theo Điều lệ của VNPT tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 về tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Thông tư 26/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/05/2017

Menu

Social Media