Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 343.649 văn bản.

Kế hoạch 41/KH-UBND về thực hiện Chương trình việc làm năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Kế hoạch 63/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Kế hoạch 21/KH-UBND về thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020 Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Công văn 742/BYT-DP năm 2020 về tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Công văn 1222/BNN-KHCN năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Kế hoạch 550/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020 Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Kế hoạch 558/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Kế hoạch 159/KH-UBDT về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020 Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 274/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 02/03/2020
Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 17/02/2020
Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước Ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020

Menu